Zoznam spisovExekúcie

Vitajte v novej verzii vzdialeného prístupu.

Ak ste oprávnený, prosím prihláste sa zadaním GUID, ktoré Vám bolo zaslané v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci, prípadne Žiadosťou o zriadenie vzdialeného prístupu.

Ak ste advokát, prosím zadajte GUID, ktoré Vám bolo poskytnuté na základe súhlasu oprávneného.

Vzdialený prístup Vám prináša niekoľko noviniek medzi ktoré patrí možnosť exportovania platieb za Vami zadané obdobie (len pre oprávnených), možnosť emailovej komunikácie s pracovníkom úradu zodpovedným za vedenie spisu a iné.

 
Vyplňte GUID: